Godziny dziekańskie

Dziekan dr hab. Małgorzata Makowska-Janusik, prof. UJD ogłasza godziny dziekańskie  dnia 08.04.2019 r. w godz. 09.00 – 13:00.

Spotkanie z przedstawicielem bazy EBSCO

Biblioteka Główna UJD zaprasza pracowników naukowych, doktorantów i studentów na spotkanie z przedstawicielem bazy EBSCO Spotkanie odbędzie się 21 marca 2019 r. o godz. 9.30 w budynku Wydziału Filologiczno-Historycznego, Al. Armii Krajowej 36a – sala 306 Spotkanie dotyczyć będzie m.in.: zasobów bazy, przedstawione zostaną…

Kursy maturalne

Kurs przygotowujący do matury z matematyki Kurs jest przeznaczony dla osób przygotowujących się do egzaminu maturalnego z matematyki (poziom rozszerzony) w 2019 rok i obejmuje 45 godzin w cenie 350 zł. W ramach kursu zostaną powtórzone główne działy matematyki zgodnie z programem nauczania…

Zajęcia z Podstaw ekonomii

Uwaga I rok Informatyki oraz I rok Matematyki ! W dniu 16.10.2018r odwołuje się zajęcia z dr Urszulą Nowacką z Podstaw ekonomii.

Spotkanie opiekunów ze studentami pierwszych lat

Spotkanie opiekunów ze studentami pierwszych lat odbędzie się w dniu 01.10.2018 r. o godz. 9.00 w następujących salach: Informatyka – sala 3002 (opiekun dr Lidia Stępień) Inżynieria Multimediów – sala 3002 (opiekun dr Lidia Stępień) Matematyka – sala 3024 (opiekun dr…