Współpraca międzynarodowa

Profesorowie zagraniczni

Semestr letni 2016/2017

 • dr hab. Martin Papčo:
  • Dr hab. Martin Papčo pracuje na stanowisku docenta na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu w Ružomberoku.  Dr hab. Martina Papčo jest specjalistą z zakresu probabilistyki. Stopień doktora habilitowanego w zakresie matematyki uzyskał  w marcu 2016 roku na Uniwersytecie w Bańskiej Bystrzycy. Tematyka rozprawy habilitacyjnej oraz dorobek publikacyjny kandydata koncentrują się wokół podejścia do rachunku prawdopodobieństwa metodami kategorii. Jest autorem lub współautorem 16 prac naukowych zamieszczonych w czasopismach z zakresu matematyki i fizyki. Dr hab. Martin Papčo wygłosi w okresie od 1. marca do 6 czerwca wykłady z teorii zbiorów rozmytych dla III roku na kierunku matematyka.
  • ABSTRACT (Fuzzy Sets Theory and Its Applications):Our goal is to outline basic notions of modern trends in mathematics connected with descriptions of vagueness or fuzzyness which enable us to catch some sort of reality. Reminding crisp set theory, we proceed with elementary features of fuzzy mathematics: Basic notions of the fuzzy sets theory, Triangular norms and conorms, Fuzzy logic operations, Fuzzy arithmetics, Fuzzy relations, and others.

   Reading:
   1. M. Ganesh, Introduction to Fuzzy Sets and Fuzzy Logic, 2006.
   2. G.J. Klir and B.Yuan, Fuzzy Sets and Fuzzy Logic-Theory and Applications, 1997.
   3. J. Drewniak, Podstawy teorii zbiorów rozmytych, skrypt przeznaczony dla studentów IV i V roku matematyki, Katowice, 1984.

 • dr hab. Yurii Kharkevych:
  • Prof. dr hab. Yuri Kharkevich jest pracownikiem Wschodnoeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku na Ukrainie. Od roku akademickego 2015/2016 pełni funkcję dziekana Wydziału Systemów Informatycznych, Fizyki i Matematyki w tej uczelni. Prof. dr hab. Yuriy Kharkevich jest specjalista z zakresu matematyki teoretycznej i stosowanej. Jego badania naukowe dotyczą równań różniczkowych, analizy funkcjonalnej, aproksymacji funkcji i szeregów Fouriera. W okresie od 1989 roku opublikował 47 prac naukowych. Uczestniczył w wielu konferencjach o zasięgu międzynarodowym, również w Polsce. W latach 2007 – 2011 kierował grantem pt. „Ekstremalne problemy teorii aproksymacji”. Prof. dr hab. Yuriy Kharkevich wygłosi w okresie od 20 marca do 8 kwietnia wykłady z analizy funkcjonalnej dla studentów III roku matematyki.