Grafika Komputerowa

Program studiów obowiązujący od roku akademickiego 2017-2018

Specjalność grafika komputerowa stworzona została z myślą o nauczaniu umiejętności praktycznych i rozwijaniu kompetencji w zakresie grafiki komputerowej i technik multimedialnych oraz grafiki wydawniczej, a także metod modelowania i animowania obiektów 2D i 3D z wykorzystaniem metod i środków informatyki. Potrafi praktycznie wykorzystywać najnowsze technologie z grafiki komputerowej oraz szybko dostosować się do wymogów i potrzeb rynkowych. W programie kształcenia na tej specjalności kładzie się szczególny nacisk na przedmioty związane z zagadnieniami graficznymi i multimedialnymi, w szczególności obróbka obrazów rastrowych, projektowanie grafiki wektorowej, grafiki 3D i animacji (w tym wizualizacji architektonicznych) przy użyciu narzędzi takich jak Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Corel Draw, Blender, 3D Studio Max.

Absolwent specjalności grafika komputerowa może znaleźć zatrudnienie między innymi w:

  • agencjach graficznych,
  • agencjach fotograficznych,
  • agencjach reklamowych i marketingowych,
  • zakładach poligraficznych,
  • wydawnictwach,
  • firmach tworzących gry komputerowe.