Regulamin studiów

Regulamin studiów obowiązujący 2013/2014 –
Załącznik do Uchwały Nr 62/2013 Senatu AJD w Częstochowie: