MSDN AA

Co to jest ?

Program MSDNAA zapewnia uczelniom prowadzącym zajęcia z technologii informatycznych dostęp do najnowszego oprogramowania firmy Microsoft. Dzięki temu studenci i pracownicy dydaktyczni Akademii im. Jana Długosza (w tym studenci naszego Instytutu Matematyki i Informatyki) mogą wykorzystać bezpłatnie najnowsze oprogramowanie s zarówno na uczelni, jak i w domu.

Podstawowe korzyści

Bogaty pakiet legalnego oprogramowania zawierający między innymi:

  • systemy operacyjne (np. Windows Vista, Windows XP, Windows XP Embeded, Windows 2003 Server),
  • aplikacje biurowe (np. Microsoft Project, Microsoft Visio, Microsoft Access),
  • systemy serwerowe (np. Microsoft SQL Server, Microsoft Exchange Server, Microsoft Office SharePoint Server),
  • narzędzia programistyczne (np. Microsoft Visual Studio. Microsoft Visual Studio Tools for Office, narzędzia programistyczne dla Windows Mobile, Microsoft eMbedded Visual C++),
  • wersje beta oprogramowania,
  • dokumentację (np. MSDN Library, Software Developement Kit – SDK, Driver Development Kit – DDK, Visual Studio .NET Academic Teaching and Student Tools).
  • Standaryzacja i łatwe zarządzanie licencjami oprogramowania w laboratoriach.
  • Zautomatyzowany system dystrybucji oprogramowania i licencji dla wykładowców i studentów.

Tutaj możesz się zalogować do systemu MSDN AA na naszej uczelni: MSDN AA w AJD.

Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta MSDN AA możesz się zgłosić do pokoju 205 (wydziałowa pracownia komputerowa) w budynku przy ul. Armii Krajowej 13/15.