Inżynieria oprogramowania

Program studiów obowiązujący od roku akademickiego 2017-2018

Specjalność inżynieria oprogramowania stworzona została z myślą o nauczaniu zarówno podstaw teoretycznych informatyki, jak i efektywnego wykorzystywania technologii wspomagających proces programowania. Ponadto, student nabywa wiedzę dotyczącą norm bezpieczeństwa systemowego oraz potrafi racjonalnie zarządzać procesem wdrażania, a następnie utrzymywania nowych oprogramowań.
Absolwent specjalności posiada bogatą wiedzę z zakresu systemów operacyjnych, języków i technik programowania, którą to wiedzę jest zobligowany regularnie poszerzać i weryfikować.

Absolwent specjalności inżynieria oprogramowania jest wykwalifikowanym:

  • programistą,
  • architektem oprogramowania,
  • testerem firm informatycznych,
  • specjalistą ds. wytwarzania, wdrażania i rozwijania nowoczesnego oprogramowania.