Inżynieria oprogramowania

Program studiów obowiązujący od roku akademickiego 2016-2017

Metody inżynierii oprogramowania są istotnym elementem procesu budowy i rozwoju systemów informacyjnych. Bez prawidłowo skonfigurowanego i funkcjonującego środowiska operacyjnego i sieciowego nie można ani budować, ani eksploatować żadnych współczesnych systemów informacyjnych opartych na technikach komputerowych. Zatem absolwent specjalności inżynieria oprogramowania, oprócz gruntownej wiedzy charakteryzującej absolwenta studiów inżynierskich na kierunku informatyka, wykazuje się:

 • znajomością zasad projektowania oprogramowania oraz projektowania systemów informatycznych, w tym systemów sieciowych i bazodanowych,
 • znajomością różnych technik programistycznych i języków programowania,
 • umiejętnością pracy w zespołach programistycznych,
 • umiejętnością administrowania i konfigurowania systemów sieciowych,
 • umiejętnością administrowania i konfigurowania systemów baz danych,
 • znajomością sposobu pisania specyfikacji, dokumentacji oraz podręcznika użytkownika,
 • znajomością dostępnych narzędzi i środowisk programistycznych.

Absolwent może znaleźć zatrudnienie w takich dziedzinach jak:

 • projektant i twórca oprogramowania,
 • kierownik zespołów programistycznych i wdrożeniowych,
 • administrator systemów informatycznych,
 • projektant, twórca i administrator sieci komputerowej,
 • specjalista do spraw zarządzania informacją.