Dostęp dla studentów do zakładki Ogłoszenia

Starości grup są proszeni do sekretariatu IMI p. 3001 po login i hasło dla studentów do zakładki :  Dla studentów  – Ogłoszenia dla studentów na stronie internetowej Instytutu IMI. Hasło będzie obowiązywać na jeden semestr  po czym ulegnie zmianie.

Komunikat dla narciarzy

Sekcja narciarska działająca w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu AJD jak co roku organizuje w terminie grudniowym tygodniowy obóz narciarski do Włoch (koszt wyjazdu ok. 1400 zł). Zainteresowanych wyjazdem studentów AJD jeżdżących na nartach lub snowboardzie prosimy o zgłaszanie się…

Szkolenie BHP

Szkolenie BHP – Studenci I roku (I, II, III stopnia) została uruchomiona rejestracja na obowiązkowe szkolenie z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla studentów i doktorantów rozpoczynających I rok studiów (I, II i III stopień) w Akademii im. Jana Długosza…

Spotkanie opiekunów ze studentami pierwszych lat

Spotkanie opiekunów ze studentami pierwszych lat odbędzie się w dniu 03.10.2016 r. o godz. 9.00 w następujących salach:  Informatyka – sala 3002 (opiekun dr Lidia Stępień) Matematyka – sala 3019 (opiekun dr Katarzyna Domańska)  Obecność studentów  jest obowiązkowa