Zajęcia wychowania fizycznego

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJD zaprasza studentów studiów stacjonarnych I i II st. na ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Proponujemy szeroką gamę form ruchowych, które pozwolą w przyjaznej atmosferze zadbać o zdrowie i kondycję fizyczną w nowoczesnych obiektach ACS i pod opieką specjalistów…