Inżynieria multimediów

Program studiów obowiązujący od roku akademickiego 2018/2019

Absolwent kierunku Inżynieria Multimediów jest specjalistą w dziedzinie wykorzystywania wszelakiego sprzętu i oprogramowania użytecznego w technikach audio-wizualnych. Posiada umiejętności obsługi różnorodnych systemów operacyjnych posiadając jednocześnie solidną wiedzę z zakresu informatyki, akustyki, matematyki oraz optyki. Oprócz ugruntowanej wiedzy teoretycznej i umiejętności obsługi narzędzi programistycznych, inżynier multimediów potrafi obsługiwać specjalistyczny sprzęt niezbędny wykorzystywany w technikach multimedialnych.

Obecnie studia prowadzone są w następujących specjalnościach: