Seminaria

Seminarium Instytutowe

Prowadzenie: Prof. dr hab. Jurij Povstenko
Kontakt: j.povstenko@ujd.edu.pl
Dzień: Środa, godz. 13.00
Częstotliwość: raz w miesiącu

Rok akademicki 2015/2016
Data Wykładający Tytuł referatu nr
06.04.2016 dr hab. Joanna Grygiel 20 lat AALCS
20.01.2016 Kierownicy Zakładów Sprawozdanie z badań statutowych
Rok akademicki 2014/2015
Data Wykładający Tytuł referatu nr
21.10.2015 Kierownicy Zakładów Sprawozdania z uczestnictwa w konferencjach naukowych
22.04.2015 Dr hab. Bożena Woźna-Szcześniak Modelowanie i weryfikacja modelowa systemów wieloagentowych oraz systemów z czasem
18.03.2015 Dr hab. Andrzej Zbrzezny Ograniczona weryfikacja modelowa systemów współbieżnych
21.01.2014 Kierownicy Zakładów Sprawozdanie z badań statutowych
10.12.2014 Dr Tadeusz Kostrzewski
Dr Iwona Tyrala
Zapewnienie jakości kształcenia
19.11.2014 Dr hab. Małgorzata Wróbel Operatory lokalne i operatory superpozycji
22.10.2014 Uczestnicy konferencji Sprawozdanie z uczestnictwa w konferencjach naukowych
Rok akademicki 2013/2014
Data Wykładający Tytuł referatu nr
7.05.2014 Dr hab. Andrzej Zbrzezny Wybrane aspekty ograniczonej weryfikacji modelowej systemów współbieżnych (Część 2)
9.04.2014 Dr hab. Andrzej Zbrzezny Wybrane aspekty ograniczonej weryfikacji modelowej systemów współbieżnych (Część 1)
15.01.2014 Kierownicy Zakładów Sprawozdanie z badań statutowych
23.10.2013 Uczestnicy konferencji Sprawozdanie z uczestnictwa w konferencjach naukowych
20.11.2013 Dr Iwona Tyrala Procedury dotyczące jakości kształcenia wdrożone na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym w roku akademickim 2012/2013
Rok akademicki 2012/2013
Data Wykładający Tytuł referatu nr
17.10.2012 Uczestnicy konferencji Sprawozdania z konferencji naukowych
21.11.2012 Dr Anetta Górnicka Badanie rozszerzeń logiki Wd dualnej do logiki W.
14.01.2013 Kierownicy Zakładów Sprawozdanie z badań statutowych
17.04.2013 Mgr Agnieszka Zbrzezny Porównanie metody ograniczonej weryfikacji modelowej dla logik RTECTL i ECTL
22.05.2013 Dr Marcin Ziółkowski Zastosowanie pakietów algebry komputerowej do obliczeń numerycznych i symbolicznych
Rok akademicki 2011/2012
Data Wykładający Tytuł referatu nr
12.10.2011 Prof. dr hab. Sándor Radeleczki (University of Miskolc, Hungary) Extent partitions and context extensions
16.11.2011 Dr Dorota Budzik O pewnych własnościach stabilnościowych funkcji wielomianowych.
16.11.2011 Ph.D. student Derya Avci (Balikesir University, Turkey) Fractional calculus and optimal control problems
11.01.2012 Uczestnicy konferencji Sprawozdania z konferencji naukowych.
11.01.2012 Kierownicy Zakładów Sprawozdanie z badań statutowych
18.01.2012 Dr Tadeusz Kostrzewski
Dr Iwona Tyrala
Zapoznanie pracowników IMI z planowanym wdrożeniem Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego
31.03.2012 Dr Marcin Ziółkowski Modele i algorytmy wyznaczania objętości pamięci systemów informatycznych w warunkach niepewności stochastycznej
18.04.2012 mgr inż. Jacek Małek Obsługa nowej strony internetowej Instytutu Matematyki i Informatyki.
13.06.2012 Prof. Necati Özdemir (Balikesir University, Turcja) Formulations of Fractional Optimal Control Problems.
13.06.2012 Dr. Beyza Billur Iskender (Balikesir University, Turcja) Control Designs of Fractional Order Systems with Hysteresis Nonlinearities
Rok akademicki 2010/2011
Data Wykładający Tytuł referatu nr
27.10.2010 Uczestnicy konferencji Sprawozdania z konferencji naukowych.
1.12.2010 Dr Andrzej Zbrzezny Translacja problemu weryfikacji modelowej dla logiki ECTL do problemu SAT
19.01.2011 Kierownicy Zakładów Sprawozdanie z badań statutowych
23.03.2011 Robert Kozłowski
Dr Paweł Borkowski
Innowacje w psychologii neurofeedback i biofeedback w diagnostyce i terapii
05.04.2011 Dr Iwona Tyrala Rozwiązania wybranych trygonometrycznych równań funkcyjnych
18.05.2011 Lektorzy: Studenci kierunku Informatyka: Damian Siedlecki, Bartosz Sieradzki, Wojciech Żebrowski
Opiekun: Dr Paweł Borkowski
Robot JURAS. Prezentacja pracy Koła Naukowego Studentów Nauk Przyrodniczych Sekcji Budowy Robotów
Rok akademicki 2009/2010
Data Wykładający Tytuł referatu nr
21.10.2009 Uczestnicy konferencji Sprawozdania z konferencji naukowych. 1(78)/14
18.11.2009 dr Katarzyna Domańska Analityczny opis wymiernych funkcji łącznych 2(79)/14
13.01.2010 Kierownicy Zakładów Sprawozdanie z badań statutowych
17.03.2010 dr Małgorzata Wróbel Operatory lokalnie określone w klasie funkcji różniczkowalnych w sensie Whitney’a 3(80)/14
21.04.2010 mgr Marcin Ziółkowski Modele i algorytmy wyznaczania pamięci systemów informatycznych w warunkach niepewności stochastycznej – model pamięci operacyjnej oraz model serwera 4(81)/14
19.05.2010 Prof. Jacek Jędrzejewski Różne rodzaje zbieżności ciągów funkcyjnych a całkowalność w sensie Riemanna.
Rok akademicki 2008/2009
Data Wykładający Tytuł referatu nr
10.12 Uczestnicy konferencji Sprawozdania z konferencji naukowych. 1(73)/13
14.01 Mgr Lidia Stępień Rachunek zdań jako środowisko programistyczne dla algebry liniowej. 2(74)/13
18.03 Mgr Katarzyna Troczka-Pawelec Funkcja podkwadratowa prawie wszędzie. 3(75)/13
22.04 Mgr inż. Ireneusz Szcześniak Przybliżona analityczna ocena wydajności synchronicznych sieci optycznego przełączania pakietów bez buforów. 4(76)/13
20.05 Prof. dr hab. Jurij Povstenko Fractional Differentiation and Its Applications. 5(77)/13
Rok akademicki 2007/2008
Data Wykładający Tytuł referatu nr
07.11 Uczestnicy konferencji Sprawozdania z konferencji naukowych 1(67)/12
21.11 Dr hab. Jacek Jędrzejewski i Dr Grażyna Rygał Nowa podstawa programowa nauczania matematyki 2(68)/12
16.01 Prof. dr hab. Oleg Tikhonenko i Mgr Marcin Ziółkowski Modele systemów obsługi połączonych przez wspólną pamięć 3(69)/12
27.01 Dr hab. Jacek Jędrzejewski Zapiski recenzenta 4(70)/12
12.03 Prof. dr hab. Jurij Povstenko Pochodna Grunwalda-Letnikova 5(71)/12
23.04 Prof. dr hab. Zbigniew Piotrowski /Łączna i oddzielna ciągłość – nowe wyniki i nowe problemy – nowe wyniki i nowe problemy 6(72)/12
Rok akademicki 2006/2007
Data Wykładający Tytuł referatu nr
25.10 Uczestnicy konferencji Sprawozdania z konferencji naukowych 1(60)/11
15.11 Prof. dr hab. Jurij Głazunow (Politechnika Gdańska) Gnoseologia rachunku i metod wariacyjnych 2(61)/11
06.12 Dr Małgorzata Wróbel Pewne własności zbiorów i-spójnych 3(62)/11
17.01 Prof. dr hab. Roman Ger O równaniu homomorfizmów pierścieni 4(63)/11
28.02 Prof. dr hab. Eugeniusz Baszkirov Specjalne algebry Jordana zdefiniowane przez pierścienie asocjatywne 5(64)/11
14.03 Prof. dr hab. Raji Natarajan Vicious Queues and Vicious Circles 6(65)/11
25.04 Dr Katarzyna Domańska /Łączne funkcje wymierne 7(66)/11