Kursy

Instytut Matematyki i Informatyki oferuje następujące kursy dokształcające:

  • Elementy matematyki wyższej: Kurs jest przeznaczony dla osób podejmujących studia na kierunkach ścisłych lub technicznych (w dowolnej uczelni) oraz uczniów ostatnich klas szkół średnich interesujących się zagadnieniami matematyki wyższej i obejmuje 45 godzin w cenie 450 zł. W ramach kursu możliwym będzie oswojenie się z takimi pojęciami jak (z zakresu rachunku różniczkowego) zbieżność, działania nieskończone, różniczkowanie i całkowanie funkcji rzeczywistej zmiennej rzeczywistej oraz (z zakresu algebry) rachunkiem macierzowym, teorią układów liniowych, działaniami na liczbach zespolonych. Rozpoczęcie kursu: 1.10.2018.

    Karta kursu – pobierz – plik pdf

  • Gdy dociekliwy uczeń zapyta o … różne modele probabilistyczne: Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli matematyki uczących w szkołach średnich oraz osób zainteresowanych tą tematyką i rozszerzeniem swojej wiedzy. Obejmuje 45 godzin w cenie 450 zł. W ramach kursu możliwym będzie przyjrzenie się możliwościom określania zdarzeń losowych oraz różnym sposobom definiowania prawdopodobieństwa ze szczególnym uwzględnieniem tych doświadczeń losowych, w których zdarzeń elementarnych jest nieskończenie wiele. Rozpoczęcie kursu: 1.10.2018

    Karta kursu – pobierz – plik pdf

  • Nauka od podstaw programowania w języku Python dla nauczycieli: Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli informatyki oraz zainteresowanych nauczycieli innych przedmiotów i obejmuje 45 godzin w cenie 450 zł. W ramach kursu szczegółowo omówione zostaną podstawowe elementy języka Python takie, jak: zmienne, typy danych, operatory, instrukcje sterujące, funkcje, klasy i moduły, bogato ilustrowane przykładami. Na koniec kursu pokazane zostanie, jak można zbudować prawdziwą aplikację korzystając z bardziej zaawansowanych standardowych bibliotek (modułów) języka Python. Nabyte podczas kursu umiejętności i wiedza nie tylko umożliwią samodzielne rozwiązywanie zadań, ale pomogą w przekazaniu ich uczniom na lekcjach informatyki. Rozpoczęcie kursu: 1.10.2018

    Karta kursu – pobierz – plik pdf

  • Blender – tworzenie grafiki 3D: kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą od podstaw poznać techniki modelowania obiektów 3D, tworzenia realistycznych materiałów, komponowania scen oraz tworzenia animacji 3D. Obejmuje 45 godzin w cenie 450 zł. Kurs obejmować będzie szczegółowe omówienie sposobów tworzenia kompletnych scen 3D, w skład których wchodzi: modelowania obiektów 3D, tworzenie i nakładanie materiałów (tekstur), ustawienia kamer i oświetlenia sceny. Zostaną również przedstawione narzędzia programu Blender, które umożliwiają realizację powyższych celów. Ćwiczenia wykonywane w trakcie zajęć pozwolą w sposób praktyczny opanować wszystkie prezentowane narzędzia i techniki. Rozpoczęcie kursu: 1.09.2018