Współpraca z otoczeniem

Instytut Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie współpracuje w zakresie:

  • realizacji praktyk zawodowych dla studentów kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie,
  • konsultacji w zakresie dostosowania programów kształcenia kierunków studiów prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie do potrzeb rynku pracy,
  • współpracy dydaktycznej przy realizacji wybranych zajęć i/lub szkoleń dla pracowników oraz studentów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie,

z następującymi uznanymi przedsiębiorstwami: