Praktyki

  • Instrukcja praktyki zawodowej dla studentów kierunku Matematyka Specjalność: Matematyka finansowa – pobierz pdf
  • Instrukcja praktyki pedagogicznej ciągłej z matematyki w szkole podstawowej dla studentów II i III roku Matematyki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie – pobierz pdf
  • Instrukcja praktyki zawodowej dla studentów kierunku Informatyka, specjalność: Inżynieria oprogramowania i Grafika komputerowa – pobierz pdf
  • Dla studentów 3,5-letnich studiów inżynierskich (I stopnia) odbywających praktykę psychologiczno-pedagogiczną ciągłą w szkole podstawowej – pobierz doc