Technologie Internetowe

Program studiów obowiązujący od roku akademickiego 2017-2018

Specjalność technologie internetowe stworzona została z myślą o nauczaniu umiejętności praktycznych i rozwijaniu kompetencji w zakresie współczesnych technologii internetowych, stosowanych narzędzi, projektowania i programowania aplikacji webowych z dostępem do baz danych i wykorzystaniem elementów multimedialnych. W programie kształcenia na tej specjalności kładzie się szczególny nacisk na przedmioty związane z tworzeniem i wdrażaniem serwisów internetowych oraz integrowaniem aplikacji webowych z lokalnymi i rozproszonymi bazami danych. W zakresie języków i technik programowania studenci poznają m.in. języki: Java, Python, JavaScript oraz PHP. Istotnym elementem będzie również nauka tworzenia i obróbki różnych formatów danych multimedialnych, a także ich przechowywania w dedykowanych bazach danych.

 

Elementem wyróżniającym specjalność technologie internetowe jest obszerna wiedza z zakresu technik zapewnienia bezpieczeństwa aplikacji webowych, serwerów, serwisów, a także podstaw administrowania serwisami i serwerami internetowymi. Zdobyta wiedza przygotowuje do indywidualnego i zespołowego projektowania i programowania najnowszych aplikacji webowych.

 

Absolwent specjalności technologie internetowe może znaleźć zatrudnienie między innymi jako:

  • projektant i programista aplikacji webowych,
  • administratora serwisu internetowego.

Absolwent może kontynuować dalszą naukę w wybranej specjalności na poziomie studiów magisterskich.