Reżyseria Dźwięku

Program studiów obowiązujący od roku akademickiego 2018/2019

Absolwent specjalności Reżyseria Dźwięku to inżynier z umiejętnościami pozwalającymi na wykonywanie pracy realizatora i reżysera dźwięku. Cechuje się umiejętnością realizacji różnych form nagrań dźwiękowych, biegle wykorzystując sprzęt i narzędzia dostępne w studiach nagrań. Jest specjalistą potrafiącym realizować oprawę dźwiękową widowisk czy też różnorodnych form multimedialnych – na przykład w agencjach reklamowych i firmach świadczących usługi internetowe. Absolwent posiada wiedzę:

  • teoretyczną i praktyczną dotyczącą technik rejestracji i przetwarzania sygnałów fonicznych,
  • specjalistyczną z zakresu akustyki, generacji i propagacji fal,
  • ogólną z zakresu akustyki, matematyki i informatyki.

Absolwent specjalności Reżyseria Dźwięku przygotowany jest do pracy w:

  • studiach fonograficznych, radiowych, telewizyjnych i teatralnych,
  • studiach teatralnych i filmowych grupach produkcyjnych,
  • firmach zajmujących się modelowaniem akustyki pomieszczeń,
  • branży zajmującej się nagłośnianiem koncertów i imprez plenerowych.

Oprócz wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych wymaganych
od inżyniera multimediów, absolwent przygotowany jest do prowadzenia
własnej działalności gospodarczej związanej z multimediami.