Informacja dla przyjętych na studia stacjonarne i niestacjonarne na rok akademickim 2019/2020

Zajęcia dla studentów studiów stacjonarnych rozpoczną się 1 października 2019
o godzinie 900
natomiast dla studentów studiów niestacjonarnych na pierwszym zjeździe, spotkaniem z opiekunem Roku w salach, których numery zostaną podane tydzień wcześniej na tablicach informacyjnych Wydziału, – Al. Armii Krajowej 13/15 oraz na stronie internetowej Wydziału: www.wmp.ajd.czest.pl. Plany zajęć na semestr zimowy roku akademickiego 2019/2020 dostępne będą na stronach internetowych instytutów oraz na stronie głównej UJD (http://www.ujd.edu.pl/articles/view/plany-zajec).

Do dnia 20 września proszę dokonać opłaty za  legitymację studencką – 22 zł. Wpłaty należy dokonać na indywidualny numer rachunku bankowego dostępny po zalogowaniu w systemie USOSweb (https://usosweb.ujd.edu.pl/) w menu DLA STUDENTÓW w kolumnie (po lewej stronie) MOJE STUDIA>Płatności.  Kandydaci którzy rekrutowali się w systemie rekrutacyjnym IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów) będą posiadać takie samo hasło w USOSweb. W tytule przelewu proszę podać: legitymacja, imię, nazwisko, kierunek studiów i PESEL (konieczny). Potwierdzenie wpłaty proszę zabrać ze sobą na spotkanie z opiekunem roku w dniu 1 października.

Jeśli jest Pani/Pan zainteresowana/y otrzymaniem miejsca w domu studenckim UJD stosowny wniosek proszę złożyć w Dziekanacie Wydziału (Al. Armii Krajowej 13/15, budynek A, pok.13,14,15). Wniosek można także przesłać pocztą na adres Dziekanatu lub elektronicznie (skan) na adres : wmp@ajd.czest.pl. Formularz wniosku dostępny jest na w/w stronie Wydziału oraz na stronie Działu Spraw Studenckich UJD http://www.dss.ajd.czest.pl/.

Opublikowane przez Jacek Małek w dniu 25.07.2019

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *