Konferencje

Instytut jest organizatorem następujących konferencji naukowych:

  • Polish – Czech – Slovak Mathematical School.
    Konferencja jest organizowana w ramach współpracy z Katedrą Matematyki Uniwersytetu w Usti nad Łabą, Uniwersytetem Katolickim w Ružomberku oraz z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie.