Struktura instytutu

Zakład Teorii Funkcji i Dydaktyki Matematyki

Skład:

  • Dr Paweł Borkowski
  • Prof. dr hab. Jurij Povstenko – kierownik Zakładu
  • Dr Katarzyna Domańska
  • Dr Tadeusz Kostrzewski
  • Dr Katarzyna Troczka-Pawelec

Zakład Teoretycznych Podstaw Informatyki

Skład:

Zakład Informatyki Stosowanej

Skład: