Programy studiów

Programy studiów obowiązujące od danego roku akademickiego

Informatyka – Technologie Internetowe

Rok akademicki 2017/2018

Informatyka – Grafika Komputerowa

Rok akademicki 2017/2018

Informatyka – Grafika Komputerowa i Multimedia

Rok akademicki 2016/2017

Rok akademicki 2015/2016

Rok akademicki 2014/2015

Informatyka – Inżynieria Oprogramowania

Rok akademicki 2017/2018

Rok akademicki 2016/2017

Rok akademicki 2015/2016

Rok akademicki 2014/2015

Matematyka informatyczna

Rok akademicki 2017/2018

Rok akademicki 2016/2017

Rok akademicki 2015/2016

Rok akademicki 2014/2015

Matematyka nauczycielska

Rok akademicki 2017/2018

Rok akademicki 2016/2017

Rok akademicki 2015/2016

Rok akademicki 2014/2015