Programy studiów

Programy studiów obowiązujące od danego roku akademickiego

Informatyka – Grafika Komputerowa i Multimedia

Rok akademicki 2015/2016

Rok akademicki 2014/2015

Rok akademicki 2013/2014

Rok akademicki 2012/2013

Rok akademicki 2011/2012

Informatyka – Inżynieria Oprogramowania

Rok akademicki 2015/2016

Rok akademicki 2014/2015

Rok akademicki 2013/2014

Rok akademicki 2012/2013

Rok akademicki 2011/2012

Matematyka nauczycielska

Rok akademicki 2014/2015

Rok akademicki 2013/2014

Rok akademicki 2012/2013

Rok akademicki 2011/2012

Matematyka finansowa

Rok akademicki 2013/2014

Rok akademicki 2012/2013

Rok akademicki 2011/2012