Matematyka – I stopnia

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ MATEMATYKĘ?

  • systematycznie maleje liczba osób z wykształceniem matematycznym, a zapotrzebowanie na rynku wzrasta;
  • studia matematyczne najlepiej przygotowują do dalszej nauki, do pracy zawodowej, bo uczą twórczego podejścia do realizowanych zadań, a przede wszystkim uczą osiągania ściśle określonych celów przy pomocy danych narzędzi zgodnie z ustalonymi regułami;
  • tylko nauki ścisłe zajmują się odkrywaniem praw rządzących wszechświatem, a w odróżnieniu od nauk humanistycznych, skupionych na wytworach działalności człowieka, badają obiekty istniejące niezależnie od człowieka i jego poczynań;
  • studia matematyczne uczą samodzielnie myśleć – w świecie, w którym na każdym kroku słyszy się opinie wewnętrznie sprzeczne, znakomicie ułatwiają orientację i egzystencję;
  • równie kompromitującym jak nieznajomość klasyki literatury, czy historii Polski, jest brak znajomości podstaw arytmetyki, geometrii czy logiki.

Studia na kierunku matematyka na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie

Studia na kierunku matematyka na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Ukończenie tych studiów uprawnia absolwenta do podjęcia studiów II stopnia (studiów magisterskich).

Studia na kierunku matematyka są prowadzone według dwóch specjalności:

Studenci wybierają specjalność w końcu pierwszego semestru studiów.