Seminaria

Rok akademicki 2005/2006
Data Wykładający Tytuł referatu nr
12.10. Dr V. P. Suprun Perełki matematyki szkolnej 1(53)/10
9.11. Uczestnicy konferencji Sprawozdania z konferencji naukowych 2(54)/10
7.12. Prof. dr hab. Jacek Jędrzejewski Lokalne systemy i monotoniczność 3(55)/10
18.01. Prof. dr hab. Jurij Povstenko Równanie anomalnej dyfuzji 4(56)/10
5.03 Mgr Katarzyna Troczka Własności funkcji podkwadratowych 5(57)/10
19.04 Dr Grażyna Rygał Raport z badań studentów I roku matematyki i informatyki 6(58)/10
31.05 Prof. dr hab. Jerzy Pisarek O aproksymacji obrazu 7(59)/10
Rok akademicki 2004/2005
Data Wykładający Tytuł referatu nr
27.10. Uczestnicy konferencji Sprawozdania z konferencji naukowych 1(46)/9
17.11. Prof. Dr. Ludwig Reich On a functional equation of S. Lie of translation type 2(47)/9
08.12. mgr Ireneusz Krech Graf stochastyczny a proces czekania na serie kolorów w uogólnieniach problemów Penney’a 3(48)/9
26.01. dr Andrzej Zbrzezny Testowanie osiągalności dla automatów czasowych z warunkami diagonalnymi 4(49)/9
16.03. dr Irena Fidytek Uogólnione odwzorowania trygonometryczne 5(50)/9
20.04. dr Mirosław Kurkowski Wiedzowa logika uwierzytelniania 6(51)/9
25.05. mgr Marcin Ziółkowski Systemy obsługi zgłoszeń niejednorodnych 7(52)/9
Rok akademicki 2003/2004
Data Wykładający Tytuł referatu nr
22.10. Uczestnicy konferencji Sprawozdania z konferencji naukowych 1(40)/8
3.12. dr Grażyna Rygał Pomiar dydaktyczny w matematyce 2(41)/8
14.01. mgr Iwona Tyrala Charakteryzacja funkcji trygonometrycznych poprzez nierówności funkcyjne 3(42)/8
10.03. mgr Katarzyna Troczka Twierdzenie Michaela o selekcji ciągłej 4(43)/8
21.04. Dyrekcja Instytutu Sprawy akredytacji i raportu samooceny Instytutu 5(44)/8
12.05. dr hab. Zygfryd Kominek Funkcje wypukłe w sensie Wrighta 6(45)/8
Rok akademicki 2002/2003
Data Wykładający Tytuł referatu nr
06.11. Uczestnicy konferencji Sprawozdania z konferencji naukowych 1(34)/7
27.11. mgr Bozena Wozna Ograniczona weryfikacja modelowa dla uniwersalnego fragmentu logiki TCTL 2(35)/7
15.01. mgr Dorota Wolna O asymptotycznej stabilności jednomianów 3(36)/7
12.03. Prof. dr hab. Roman Ger O odwzorowaniach addytywnych z dokładnością do normy 4(37)/7
9.04. mgr Dorota Budzik O stabilności odwzorowań jednomianowych 5(38)/7
21.05. dr Joanna Grygiel Rekonstrukcje kraty dystrybutywnej o zadanym szkielecie 6(39)/7
Rok akademicki 2001/2002
Data Wykładający Tytuł referatu nr
17.10. Uczestnicy konferencji Sprawozdania z konferencji naukowych 1(29)/6
07.11. prof. dr hab. Jerzy Cytowski Analiza sygnałów elektrokardiograficznych o wysokim wzmocnieniu 2(30)/6
16.01. prof. dr hab. Oleg Tikhonenko Uogólnienie problemu Erlanga w teorii obsługi masowej 3(31)/6
20.03. prof. dr hab. Katarzyna Haśkowska Algebry minimalne generujące rozmaitoci P-zgodne 4(32)/6
22.05. mgr Mirosław Kurkowski Szybka weryfikacja poprawności protokołów kryptograficznych 5(33)/6
Rok akademicki 2000/2001
Data Wykładający Tytuł referatu nr
08.11. Uczestnicy konferencji Sprawozdania z konferencji naukowych 1(23)/5
06.12. prof. dr hab. Gennadij Medvedev O pewnych procesach stochatystycznych charakteryzujących wskaźniki rynku finansowego (TYTUŁ orginalny w j. rosyjskim) 2(24)/5
11.01. mgr Katarzyna Domaśska Wymierne formuły sumowania z osobliwościami funkcji danych 3(25)/5
07.03. prof. dr hab. Oleg Tikhonienko Podstawy obsługi teorii zgłoszeń niejednorodnych 4(26)/5
04.04. mgr Anetta Górnicka O pewnych logikach dualnych 5(27)/5
09.05. doc. dr hab. Kazimierz Alster Własność Lindelöfa w iloczynach kartezjańskich 6(28)/5
Rok akademicki 1999/2000
Data Wykładający Tytuł referatu nr
27.10 Uczestnicy konferencji Sprawozdania z konferencji naukowych 1(17)/4
17.11 prof. dr hab. Jurij Povstenko Teoria nielokalna 2(18)/4
19.01 dr Irena Fidytek O pewnym rozwiązaniu nierówności Ptolemeusza 3(19)/4
01.03 prof. dr hab. Grzegorz Bryll O pewnej logice bez tautologii 4(20)/4
05.04 prof. dr hab. Pavel Sevastjanov Zastowania teorii zbiorów rozmytych w ekonomii i nie tylko 5(21)/4
10.05 mgr Eleonora Dappa Uogólnione średnie całkowe zachowujące dane klasy odwzorowań 6(22)/4
Rok akademicki 1998/1999
Data Wykładający Tytuł referatu nr
13.10. Uczestnicy konferencji Sprawozdania z konferencji naukowych 1(13)/3
18.11. mgr Artur Soroczuk Wybrane sposoby ochrony danych 2(14)/3
13.01. dr Jadwiga Knop O pewnym uogólnieniu stosunku pojedynczego podziału 3(15)/3
21.04. prof. dr hab. Roman Ger Wokół pewnego problemu Mazura z „Książki Szkockiej” 4(16)/3
Rok akademicki 1997/1998
Data Wykładający Tytuł referatu nr
29.10. Uczestnicy konferencji Sprawozdania z konferencji naukowych 1(6)/2
12.11. dr Joanna Grygiel Jak rozłożyć kratę dystrybutywną na kostki boolowskie i dlaczego nie zawsze da się złożyć ją z powrotem 2(7)/2
10.12. dr Irena Fidytek Stabilność pewnego układu równań trygonometrycznych 3(8)/2
14.01. dr Urszula Wlazłowska-Zając Wykorzystanie środka ciężkości w procesie nauczania matematyki 4(9)/2
11.03. dr Andrzej Zbrzezny Algorytmy probabilistyczne 5(10)/2
22.04. dr Tadeusz Kostrzewski Rozwiązania równania funkcyjnego typu iteracyjnego w pewnej klasie funkcji 6(11)/2
10.06. dr Małgorzata Wróbel Operatory lokalnie określone 7(12)/2
Rok akademicki 1996/1997
Data Wykładający Tytuł referatu nr
20.11. prof. dr hab. Oleg Tikhonenko Teoria obsługi zgłoszeń o długości losowej 1(1)/1
15.01. prof. dr hab. Roman Ger Jak zapewnić sobie uczciwość eksperta 2(2)/1
12.03. prof. dr hab. Grzegorz Bryll O dwu różnych pojęciach zbioru 3(3)/1
30.04. dr hab. Piotr Wojtylak Hipoteza Kreisla i babilońska matematyka 4(4)/1
28.05. dr Teresa Biegańska O systemach informacyjnych 5(5)/1