Szkolenie BHP

Szkolenie BHP – Studenci I roku (I, II, III stopnia) została uruchomiona rejestracja na obowiązkowe szkolenie z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla studentów i doktorantów rozpoczynających I rok studiów (I, II i III stopień) w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Zapisy na szkolenie odbywają się wyłącznie za pośrednictwem systemu USOS i należy ich dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.102016 do godz. 15:00 .

Szkolenie dotyczy również studentów studiów niestacjonarnych.

Lp. Termin spotkania Dzień tygodnia Sala Max liczba osób Godziny zajęć
1 13-10-2016 czwartek DE-306 180 15:30-18:30
2 14-10-2016 piątek ZB-1.01 300 15:30-18:30
3 18-10-2016 wtorek A-22 265 17:30-20:30
4 20-10-2016 czwartek DE-306 180 15:30-18:30
5 21-10-2016 piątek ZB-1.01 300 15:30-18:30
6 26-10-2016 środa DE-306 180 16:45-19:45
7 27-10-2016 czwartek DE-306 180 15:30-18:30
8 28-10-2016 piątek ZB-1.01 300 15:30-18:30
Opublikowane przez Jacek Małek w dniu 11.10.2016